Dienst onthaalgezinnen

De Dienst voor Opvanggezinnen is werkzaam op het grondgebied van Halen, Lummen en Herk-de-Stad.

Doel

De Dienst voor Opvanggezinnen organiseert de dagopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar in de vertrouwde familiale sfeer van opvanggezinnen. In specifieke situaties kan de dienst voor opvanggezinnen de dagopvang verzekeren van kinderen van 3 tot 6 jaar, buiten de schooluren, tijdens verlofdagen en vakantieperiodes. In noodgevallen kan de dienst opvang verzekeren tijdens de nacht en tijdens het weekend. Ook gehandicapte kindjes kunnen terecht bij de dienst.

Werking

Ouders die contact opnemen met de dienst, krijgen uitleg over de werking van de dienst.
De aanvragen tot opvang van een kind worden best zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap doorgegeven. Na de geboorte van het kind nemen de ouders terug contact op met de dienst.

De dienst wordt begeleid door drie maatschappelijk assistenten. Deze beroepskrachten staan in voor de continuïteit van de opvang, de selectie, de vorming, de begeleiding en ondersteuning van de opvanggezinnen.

"Kind & Gezin" subsidieert de werking van de dienst en inspecteert of de reglementering wordt nageleefd.

Alle opvanggezinnen worden regelmatig aan huis bezocht. Tijdens deze huisbezoeken worden allerhande opvangaspecten besproken. Veiligheid van de kindjes is een permanente zorg.
De ouders en onthaalmoeders kunnen met vragen en eventuele problemen terecht bij de maatschappelijke assistenten.

Het opvanggezin aangesloten bij de dienst, ontvangt per dag en per kind een vergoeding die niet belastbaar is. Deze vergoeding dekt uitsluitend de onkosten voor de voeding, het onderhoud en de opvoeding van de kinderen.

Prijs:
De financiële regeling voor de opvang van de kinderen verloopt volledig via de dienst.
De ouders betalen volgens een bijdrageschaal die ministerieel wordt vastgelegd.

De bijdrage wordt berekend op basis van het aanslagbiljet van het voorafgaande aanslagjaar.
Voor de plaatsing van meerdere kinderen en voor gezinslast worden verminderingen toegestaan.

De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Contact :
Dienstverantwoordelijke Betty Lambrechts is elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur te bereiken bij het OCMW van Halen. Zij heeft dan vrij spreekuur.

Daarbuiten kan zij telefonisch bereikt worden op nummer 013 35 17 82 of via mail :
opvanggezinnen@ocmw-lummen.be