Vanaf heden is het doorgaand gemotoriseerd verkeer verboden in de volgende straten:
 - Verbindingsweg tussen Capucienenstraat en Rozedelstraat
 - Molenweg ter hoogte van de gemetste brug over het toeristisch fietspad

Deze verkeersregeling heeft een tijdelijk karakter. Na de beëindiging van de rioleringswerken aan de Betserbaan wordt de situatie geëvalueerd en wordt er eventueel een definitieve regeling voorgesteld.

Terug naar nieuwsoverzicht