24 juli 2017

De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.
Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. Dit kan door voor 28/08/2017 dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan de milieudienst of via mail zjef.vaes@halen.be.
De gemeente kan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.
Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade. De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

Terug naar nieuwsoverzicht