12 oktober 2017

Deskundige communicatie en systeembeheer
voltijds - contractueel - bepaalde duur - niveau B1-B3
Functie: • Als deskundige communicatie is het jouw taak om alle interne en externe
communicatie van de stad Halen uit te voeren, te ondersteunen en te coördineren. • Je
stemt de communicatiemiddelen af op de huidige en ook op de toekomstige behoefte
van de organisatie en op de desbetreffende doelgroepen. • Je stimuleert, ondersteunt en
coacht de medewerkers in hun communicatie en scherpt zo de communicatievaardigheden
van de organisatie verder aan.
Profiel: • Je bent vlot met teksten en bezit een grote taalgevoeligheid. • Je brengt
informatie helder en duidelijk over bij de verschillende doelgroepen. • Je verzamelt
informatie, verwerkt die en weet een correct en aantrekkelijk verhaal neer te schrijven.
• Uiteraard is foutloos en begrijpelijk schrijven in het Nederlands voor jou vanzelfsprekend.
• Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van onze website en sociale media.
• Je hebt ervaring met online kanalen en je zorgt ervoor dat de informatievoorziening altijd
actueel en juist is. • Je integreert de meest recente evoluties en communicatiemethodes
in je werk. • Je hebt minimaal een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld.
Toelatingsvoorwaarden: • Lichamelijk geschikt zijn • Een gedrag hebben dat
in overeenstemming is met de vereisten van de functie • Voldoen aan de wettelijke
nationaliteitsvereisten • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
Aanwervingsvoorwaarde: Slagen in een aanwervingsexamen.
Aanbod: • Boeiende job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden.
• Arbeidsovereenkomst van 1 jaar met aanleg van een wervingsreserve • Maaltijdcheques
• Loon volgends weddeschaal B1-B3 • Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar
functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit.
Interesse? Stuur je kandidatuur, je cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het
strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden (model 1) uiterlijk op 6 november 2017
aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen,
geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het stadhuis of mail naar
personeelsdienst@halen.be. Onvolledige en te laat toegekomen kandidaturen worden niet
in aanmerking genomen.

Terug naar nieuwsoverzicht