ARTIKEL 1
Vanaf woensdag 2 augustus 2017 om 12u00 tot vrijdag 11 augustus 2017 om 08u00 worden de volgende straten/straatgedeelten onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer met uitzondering van het plaatselijk verkeer :
-          Het weggedeelte van de Markt van aan de aansluiting met de Nederstraat tot aan de aansluiting met het Raubrandplein;
-          Het volledige Marktplein zelf;
-          De wegenis rond het Raubrandplein tot aan de aansluitingen met de Firma Jacobslaan, Sportlaan, Markt en Nederstraat.
-          De Marktstraat
-          De Sportlaan tussen de aansluiting aan de Doelstraat en het Raubrandplein
 
 Deze beschikking wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van verkeersbarelen met een verkeersbord C3, gele verkeerslampen en een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aan de grens van de hierboven gespecificeerde zone voor het verkeer rijdende richting Raubrandplein, t.t.z. :
-       Aan het begin van het Raubrandplein voor het verkeer komende vanaf de Firmin Jacobslaan;
-       Aan het begin van het Raubrandplein voor het verkeer komende vanaf de Nederstraat/Zwarte Duivelstraat;
-       In de Sportlaan na de aansluiting met de Doelstraat/uitrit parking sporthal “De Koekoek” voor het verkeer rijdende richting Raubrandplein;
-       Aan het begin van de Marktstraat voor het verkeer komende vanaf de Doelstraat;
-       Aan de inrit van de parking op het Marktplein;
-       Aan het begin van het weggedeelte van de Markt van aan de aansluiting met de Nederstraat tot aan de  aansluiting met het Raubrandplein voor het verkeer rijdende richting Raubrandplein.
De toelating voor plaatselijk verkeer wordt opgeheven tijdens de in de artikelen 3 en 4 gespecificeerde periodes en wordt dan vervangen door een algemeen verbod op motorvoertuigenverkeer in de aangeduide zone.
 
ARTIKEL 2
Vanaf woensdag 2 augustus 2017 om 12u00 tot vrijdag 11 augustus 2017 om 08u00 wordt het éénrichtingsverkeer in de Marktstraat opgeheven door het verkeersbord F19 aan het begin van de Markstraat vanaf de Doelstraat te verwijderen of af te schermen.
 
ARTIKEL 3
Tijdens de hierna gespecificeerde perioden :
-       Van zaterdag 5 augustus 2017 te 17u00 tot zondag 6 augustus 2017 te 02u00
-       Van zondag 6 augustus 2017 te 13u00 tot maandag 7 augustus 2017  te 02u00
-       Van maandag 7 augustus 2017 te 14u00 tot dinsdag 8 augustus 2017 te 02u00
-       Van donderdag 10 augustus 2017 te 19.30 uur (na het einde van de wielerwedstrijd) tot vrijdag 11 augustus 2017 te 02u00 worden de Markt en het Raubrandplein volledig onttrokken aan alle motorvoertuigenverkeer.
Deze beschikking wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van :

-       Verkeersbarelen met een verkeersbord C3 en gele verkeerslampen aan de grenzen van de afgesloten zone, t.t.z. :
o  Aan het begin van het Raubrandplein voor het verkeer komende van de Firmin Jacobslaan;
o  Aan het einde van de Sportlaan, aan de aansluiting met het Raubrandplein voor het verkeer komende uit de Sportlaan naar het Raubrandplein;
o  Aan het einde van de Marktstraat ter hoogte van de aansluiting met het Raubrandplein voor het verkeer komende uit de Marktstraat rijdende richting Raubrandplein;
o  Aan het einde van de Nederstraat ter hoogte van de aansluiting met de Markt voor het verkeer komende uit de Nederstraat naar de Markt;
o  Aan het einde van de Generaal de Wittestraat ter hoogte van de aansluiting met de Markt voor het verkeer komende uit de Generaal de Wittestraat naar de Markt;
o  Aan het einde van het weggedeelte van het Raubrandplein dat de Nederstraat verbind met het eigenlijke plein van het Raubrandplein voor het verkeer komende van de Nederstraat naar het Raubrandplein;  
-       Verkeersbarelen met een verkeersbord F45c (doodlopende straat), verkeerslampen en een oranje bord “Markt afgesloten wegens festiviteiten” aan :
o  Het begin van de Generaal De Wittestraat na de aansluiting met de Doelstraat voor het verkeer rijdende richting Markt;
o  Aan het einde van de Zwarte Duivelstraat voor de brug over de Velpe voor het verkeer rijdende richting Markt; 
o  In de Nederstraat na de aansluiting van het Industriestraatje voor het verkeer rijdende richting Markt;
o  In de Sportlaan na de aansluiting met de Doelstraat/uitrit parking sporthal “De Koekoek” voor het verkeer rijdende richting Raubrandplein;
o  Aan het begin van de Marktstraat voor het verkeer komende vanaf de Doelstraat;
 
 ARTIKEL 4
Tijdens de duur van de wielerwedstrijd op donderdag 10 augustus 2017 van 16u00 tot 19u00 à 19u30 
worden de volgende straten/straatgedeelten onttrokken aan alle motorvoertuigenverkeer :
-          Het weggedeelte van de Markt van aan de aansluiting met de Nederstraat tot aan de aansluiting met het Raubrandplein;
-          Het volledige Marktplein zelf;
-          De wegenis rond het Raubrandplein en de aansluiting naar de Markt en het Raubrandplein zelf.
Deze beschikking wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van :
-       Verkeersbarelen met een verkeersbord C3 en gele verkeerslampen aan de grenzen van de afgesloten zone, t.t.z. :
o  Aan het begin van het Raubrandplein voor het verkeer komende van de Firmin Jacobslaan;
o  Aan het einde van de Sportlaan, aan de aansluiting met het Raubrandplein voor het verkeer komende uit de Sportlaan naar het Raubrandplein;
o  Aan het einde van de Marktstraat ter hoogte van de aansluiting met het Raubrandplein voor het verkeer komende uit de Marktstraat rijdende richting Raubrandplein;
o  Aan het einde van het weggedeelte van het Raubrandplein dat de Nederstraat verbind met het eigenlijke plein van het Raubrandplein voor het verkeer komende van de Nederstraat naar het Raubrandplein;  
-       Verkeersbarelen met een verkeersbord F45c (doodlopende straat), verkeerslampen en een oranje bord “Markt afgesloten wegens festiviteiten” aan : 
o  In de Sportlaan na de aansluiting met de Doelstraat/uitrit parking sporthal “De Koekoek” voor het verkeer rijdende richting Raubrandplein;
o  Aan het begin van de Marktstraat voor het verkeer komende vanaf de Doelstraat;
 
Het weggedeelte van de Markt dat de Nederstraat verbindt met de Generaal de Wittestraat wordt gedurende de duur van de wielerwedstrijd aan beide zijden van de weg afgezet met nadarafsluiting.
 
ARTIKEL 5
Tijdens de duur van de wielerwedsrijd op donderdag 10 augustus 2017 wordt op het parcours (zie onderaan) van de wielerwedstrijd :
-          Eénrichtingverkeer ingevoerd vanaf  15u30 tot 19u00 à 19u30 in de richting dat de wielerwedstrijd wordt verreden;
Deze beschikking wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door seingevers (in het bezit van een verkeersbordje C3) op alle verkeersknooppunten van het parcours;
-          Parkeerverbod ingevoerd vanaf 13u00 tot 20u00;
 
ARTIKEL 6
Op zaterdag 5 augustus 2017 wordt er vanaf 21u00 ter hoogte van de woning Raubrandplein 7 een zone volledig afgesloten voor alle verkeer (ook voetgangers en fietsers)  voor het vuurwerk. Deze zone blijft afgesloten tot na het beëindigen van het vuurwerk.
 
 ARTIKEL 7
Overtreders van onderhavig politiereglement te straffen met de gewone politiestraffen.
PARCOURS WIELERWEDSTRJD:  Start in de Generaal de Wittestraat, via de Markt, Nederstraat, Zwarte Duivelsstraat, Firmin Jacobslaan, St. Barbaraplein, Ertsenrijkstraat, Corneliusstraat, Bloemendaalstraat, Sportlaan en Fonteinstraat naar de aankomst in de Generaal de Wittestraat.

Terug naar nieuwsoverzicht