Stad Halen

9
feb
2023

Fase 1: Werken aan onderzijde brug (6 weken vanaf 11 februari 2023)

In deze fase worden er betonherstellingen uitgevoerd aan de onderkant van de brug. Ook de waterafvoeren nabij het spoor worden opgebroken en vervangen.

Fase 2: Vernieuwing dienstpad op snelweg richting Lummen (vanaf eind februari 2023)

Tijdens deze werken wordt het dienstpad op de brug opgebroken en opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering, verankering, coating en asfaltering.

Fase 3: Brugrenovatie op snelweg rijrichting Leuven (3,5 maanden vanaf begin maart 2023)

Voor de effectieve brugrenovatie kan starten, worden er begin maart tijdelijke doorsteken in de middenberm van de autostrade aangelegd om het verkeer richting Leuven vlot te kunnen laten rijden. Vervolgens worden het dienstpad, de pechstrook en een deel van de rechterrijstrook gerenoveerd. Dan volgt de vernieuwing van de andere rijstroken en de middenberm. Tenslotte worden de tijdelijke doorsteken in de middenberm op het einde van de werken terug opgebroken.

Onder voorbehoud van weersomstandigheden zullen de werken voor het bouwverlof in juli 2023 afgerond worden.

Meer info? → https://wegenenverkeer.be/werken/renovatie-spoorwegbrug-e314-lummen