3de schepen - Kris Jacobs

3de schepen - Kris Jacobs

CD&V

BEVOEGDHEDEN

Openbare werken, wegen en waterlopen, openbare nutsvoorzieningen, energie, beheer gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, landbouwbeleid, verkeer en mobiliteit, groendienst en groenvoorzieningen.

BESCHIKBAARHEID

Kris is in het stadhuis bereikbaar op maandag en donderdag; op afspraak.

3de schepen - Kris Jacobs

Waar kan je ons bereiken?