Bevoegdheden

De bevoegdheden van de raad worden geregeld door de OCMW-wet van 8 juli 1976 en haar latere wijzigingen.

Art. 24 van deze wet luidt : 'De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.'

Niettemin kan de raad een aantal, niet uitdrukkelijk aan de raad voorbehouden, bevoegdheden overdragen aan het Vast Bureau.