Beheersplannen

Voor een goed beheer is een visie op lange termijn noodzakelijk. Daarvoor is een inventarisatie van de verschillende functies van en de waardevolle en te beschermen plekjes in dat gebied noodzakelijk.

Bij het opstellen van een beheersplan wordt op basis van deze inventaris een realistisch streefbeeld vooropgesteld met een meerjarenplanning naar beheer.

De stad Halen liet een beheersplan opmaken voor de holle wegen, de bossen van Hees en de wegbermen.