Bekendmaking “Planologische Ruil”

11
mrt
2024

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk RUP “Planologische Ruil” op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten: 
de startnota en procesnota, de scopingnota, het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tijdens de huidige (eerste) fase worden de start- en de procesnota ter inzage gelegd op het stadhuis, en dit gedurende een termijn van zestig dagen. 
Dit is van donderdag 14 maart 2024 tot en met maandag 13 mei 2024. 
De startnota bevat onder andere een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het plan en een afbakening van het gebied.  De procesnota beschrijft het te voeren planningsproces.

Hiernaast wordt ook een participatiemoment gehouden. 
Geïnteresseerden kunnen op maandag 25 maart 2024 doorlopend tussen 18u en 20u de infomarkt raadplegen waar u terecht kan voor meer informatie over het plan en ook mee kan nadenken over het plan. Deze vindt plaats in GC De Rietbron, Sportlaan 4B te 3545 Halen.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Halen op het Stadhuis, Markt 14, bij dienst omgeving.

Inzage is enkel mogelijk tijdens de kantooruren, na telefonische afspraak op het nummer 013 61 81 30.

De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via deze link.

Reacties (opmerkingen en suggesties) op de start- en procesnota dienen uiterlijk de laatste dag van de ter inzage legging aangetekend toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. stadhuis Halen, Markt 14 te 3545 Halen, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via mail bezorgd te worden op ruimtelijke.ordening@halen.be.

Contactinformatie