Stadsbestuur Halen 
                                   BEKENDMAKING
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG
 
Bvba Truyers Guy, Berkenstraat 36 te 3545 Halen, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • het verkavelen van gronden


Kort omschreven gaat het over,      het bouwen van een nieuwe stal en het vroegtijdig hernieuwen van de omgevingsvergunning omwille van belangrijke investeringen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een rundveebedrijf.
De aanvraag heeft als adres,          Meldertsestraat 67A te 3545 Halen.
De aanvraag ligt,                           te Halen 3de afdeling, sectie B, perceelnummers 61e, 61f, 61g, 66n en 66p.
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
 • de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar
 • de deputatie
 • het college van burgemeester en schepenen

 
Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.  

Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.
 
De aanvraag ligt van 07/02/2018 tot en met 09/03/2018. ter inzage bij de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken, op volgend adres: Markt 14 te 3545 Halen.
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Markt 14 te 3545 Halen.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
 
De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op . . . (datum) om . . . (uur) op het volgende adres: . . . 

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:
- omdat de aanvraag gewijzigd is.
- omwille van de toepassing van de administratieve lus.
 
Voor meer info kan u terecht bij;
Directie Omgeving - Provincie Limburg
e-mail: omgevingsvergunning@limburg.be tel: 011 74 25 80

                                    Stadsbestuur 
                                             Halen 
                                   BEKENDMAKING
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

EDF Luminus, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over,                Windturbineproject Halen (2 nieuwe windturbines)
De aanvraag heeft als adres,                    omgeving Rozenstraat en Hagelandstraat.
De aanvraag ligt,                                     te Halen 1ste afdeling, sectie A, perceelnummers, 508, 510, 514, 516, 551f, 551g, 552, 553, 554 en 555.
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
 • de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar
 • de deputatie
 • het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.  

Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.
 
De aanvraag ligt van 25/01/2018 tot en met 24/02/2018. ter inzage bij de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken, op volgend adres: Markt 14 te 3545 Halen.
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Markt 14 te 3545 Halen.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
 
De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op . . . (datum) om . . . (uur) op het volgende adres: . . . 
Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:
- omdat de aanvraag gewijzigd is.
- omwille van de toepassing van de administratieve lus.
 
Voor meer info kan u terecht bij;
Directie Omgeving - Provincie Limburg
e-mail: omgevingsvergunning@limburg.be tel: 011 74 25 80