Belangrijke Mededeling van Stad Halen: Informatie over het Datalek bij Limburg.net

Beste inwoners van Halen,

Wij zijn op de hoogte gebracht van een datalek bij Limburg.net, een belangrijke leverancier die diensten verleent aan onze gemeente en vele anderen in Limburg. Hoewel dit incident zich buiten de systemen en verantwoordelijkheid van Stad Halen heeft voorgedaan, vinden we het essentieel om jou, onze burgers, te informeren en te adviseren over de mogelijke gevolgen en preventieve maatregelen.

Wat is er gebeurd?
Op 13 december heeft er een cyberaanval plaatsgevonden bij Limburg.net. Tijdens deze aanval zijn persoonsgegevens van ongeveer 311.000 Limburgse gezinshoofden, uit de jaren 2014 en 2015, gecompromitteerd. Deze gegevens omvatten namen, postadressen en rijksregisternummers. Limburg.net heeft verzekerd dat gevoelige informatie zoals identiteitskaartnummers, inloggegevens, en bankgegevens niet zijn aangetast.

Wat betekent dit voor jou?
Het is belangrijk om waakzaam te zijn voor verdachte communicatie. De gelekte informatie kan potentieel op het darkweb verschijnen en gebruikt worden door kwaadwillenden. Wees daarom extra alert op ongevraagde contactpogingen waarbij naar persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Hoe kan jejezelf beschermen?

  • Wees sceptisch over onverwachte verzoeken om persoonlijke gegevens te delen, zelfs als deze afkomstig lijken van betrouwbare bronnen.
  • Verifieer de authenticiteit van dergelijke verzoeken door direct contact op te nemen met de organisatie via officiële kanalen.
  • Houd uw persoonlijke en financiële informatie veilig en deel deze niet online of via telefoon zonder verificatie.

Waar kan je terecht met vragen?
Voor specifieke vragen of bezorgdheden met betrekking tot dit incident, kan je terecht op de website van Limburg.net: www.limburg.net/meldingen. Hier kan je jouw vraag indienen onder de categorie 'Cyberaanval'.

Stad Halen neemt de bescherming van persoonlijke gegevens uiterst serieus. Hoewel dit incident buiten onze directe controle ligt, blijven we toegewijd om onze burgers te ondersteunen en te informeren over dergelijke kritieke kwesties.