Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen enkel stemmen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees parlement.

De Belgen die in een EU lidstaat verblijven kunnen er ook voor kiezen voor een lijst in hun land van verblijf te stemmen in plaats van voor een Belgische lijst.

Voorwaarden

 • Belg zijn,
 • ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters,
 • 18 jaar of ouder zijn,
 • niet ontzet zijn uit het kiesrecht.

Procedure

INSCHRIJVING

 • Bij een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters ontvangt iedere Belg een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier van de consulaire beroepspost.
 • De Belgen, die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters kunnen steeds een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier vragen bij hun consulaire beroepspost.

GEMEENTE VAN AANHECHTING

De kiezer wordt gehecht aan een Belgische gemeente die wordt opgelegd door de wet. De kiezer wordt gehecht aan:

 • de Belgische gemeente waar deze ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters,
 • bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van de geboorteplaats,
 • bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven,
 • bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar echtgenoot/echtgenote, of vorige echtgenoot/echtgenote of partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters,
 • bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters,
 • bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel.

STEMWIJZEN

 • Persoonlijk in België
 • Bij volmacht in België
 • Persoonlijk in de consulaire beroepspost
 • Bij volmacht in de consulaire beroepspost
 • Per briefwisseling

Alle nodige en gedetailleerde info vind je terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Contactinformatie