Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die zijn opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan, die de bestemming van een gedeelte van het grondgebied bepalen en wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld de bouwhoogte en materiaalkeuze).

Na de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden er geen nieuwe BPA's meer gemaakt. Vanaf dan worden in Halen enkel nog gemeentelijke RUP's opgemaakt. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.

De stad Halen beschikt over de volgende BPA's:

  • BPA Den Bosch (MB 26-09-1996)
  • BPA Wypenberg (MB 26-09-2001)
  • BPA Loksbergen, wijzigingsplan 2 (MB 23-04-2002)
  • BPA De Kom, wijzigingsplan 3 (MB 19-07-2002)
  • BPA De Kom, wijzigingsplan 4 (MB 05-09-2005)
  • BPA zonevreemde bedrijven (MB 08-05-2008)

Je kan de verschillende BPA's raadplegen via het loket van de dienst Omgeving in het stadhuis.

Contactinformatie