Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang Kinderdorp
Het kinderdorp is een opvanginitiatief waar kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de schooluren en tijdens de vakanties op een aangename manier hun vrije tijd kunnen beleven. Tijdens het schooljaar is er mogelijkheid tot huiswerk maken. De verplaatsing van en naar de school gebeurt onder begeleid busvervoer. De dagprijs is fiscaal aftrekbaar.

Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang ‘Kinderdorp’
Inlichtingen en inschrijvingen: Dienst Welzijn, Diestersteenweg 42, 3545 Halen
Tel.: 013 46 03 74 • e-mail: betty.vandevenne@halen.be

openingsuren: tijdens het schooljaar van 6.30 uur tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur, tijdens de vakantiedagen van 6.30 uur tot 18.30 uur.

Kinderdorp Halen, Sportlaan 6 - 013 46 13 95
Kinderdorp Loksbergen, Panovenstraat 45 - 013 46 10 17
Kinderdorp Zelem, Kruisstraat 35 - 013 44 46 62