Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. Je hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

In het reglement worden daarom de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen moeten voldoen opgesomd om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Voorwaarden

Als uitbater moet je een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij één van volgende wijzigingen:

  • exploitatie of exploitant,
  • transformatie of transformatiewerken,
  • vernieuwing van de binneninrichting,
  • wijziging van de netto-oppervlakte,
  • bestemmingswijziging,
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

Je dient de aanvraag voor het brandveiligheidsverslag, minstens 4 weken voor de (her)openingsdatum, schriftelijk in bij de burgemeester.

Bedrag

De aanvraag en het attest zijn gratis.

Regelgeving

Reglement brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Cover reglement brandveiligheid

Contactinformatie