Stad Halen tekent 'Charter gezonde gemeente'

17
jan
2020

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

Halen engageert zich om tijdens deze legislatuur verder werk te maken van het gezondheidsbeleid, waarin iedereen gestimuleerd wordt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over gezonde publieke ruimte, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.

 

Contactinformatie