Cultuur

Cultuurdienst Stad Halen
p/a GC De Rietbron
Sportlaan 4A
3545 Halen
Tel. 013/35 08 30
cultuurdienst@halen.be
www.facebook.com/CultuurdienstStadHalen

Cultuurbeleidscoördinator An Verlaenen
Tel. 013/35 08 33
an.verlaenen@halen.be

De cultuurdienst staat in voor:

• De uitwerking van cultuur in het meerjarenplan.

• De organisatie van culturele activiteiten en evenementen. Zij neemt deel aan nationale initiatieven zoals de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, Week van de Smaak en Open Monumentendag.

• Ondersteuning van de cultuurraad.

• Subsidietoelagen en ondersteuning aan verenigingen. Elke door de cultuurraad erkende vereniging kan op het einde van elk werkingsjaar aanspraak maken op een subsidie. Voorwaarden en subsidieaanvraagformulieren: zie pagina Ondersteuning culturele verenigingen.

• Uitleendienst voor materiaal, zoals tafels, stoelen, podium, geluidsinstallatie, nadarhekken, tenten, springkasteel, speelmobiel en sanitaire wagen. Tarieven en reserveringsformulieren: zie pagina Uitleenmateriaal.

• Promotie van de activiteiten en evenementen door vermelding in het gemeentelijk infoblad en op de website onder Uit in Halen.

• Beheer en reservaties voor het gebruik van de zalen in het Gemeenschapscentrum De Rietbron en het Buurthuis in Zelk. Tarieven en reserveringsformulieren: zie pagina Zalen.