De dienst burgerzaken bestaat uit twee subdiensten.

De dienst burgerlijke stand registreert in authentieke akten de grote gebeurtenissen in het leven van de burger gaande van geboorte over huwelijk tot overlijden.
burgerlijke.stand@halen.be
013.61.81.20

De bevolkingsdienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en alle wettelijk omschreven taken die hier uit voortvloeien.  Dit houdt een uitgebreid gamma aan administratieve taken in waarmee het leven van elke burger verweven is.
bevolking@halen.be
013.61.81.20
fax: 013.61.81.21

Medewerkers:
Ria Landuyt - Gert Farasyn - Frieda Clerx - Sabrina Nijs

Hierna vind je een opsomming waarvoor je terecht kan op de dienst burgerzaken.