Een speelstraat organiseren

Wordt jouw straat tijdens de zomer een speelstraat? Zet samen met de buren je schouders onder de speelstraat en bezorg jullie kinderen een onvergetelijke en veilige speeldag in hun eigen omgeving!

Voorwaarden

Wettelijke voorwaarden:

 • de openbare weg die je als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u,
 • hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door en geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer,
 • de bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen,
 • tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt,
 • de openbare weg die je als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren,
 • er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen en op de hekken worden een bord C3 en onderbord “speelstraat” bevestigd.

Specifieke voorwaarden:

 • een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken) zich engageren voor de organisatie ervan,
 • een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66 % van de bewoners akkoord gaan,
 • de speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus),
 • de speelstraaturen zijn vastgelegd van 08.00 u. tot 22.00 u.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier en de bewonersenquête in en bezorg ze ten laatste op 1 mei aan de Jeugddienst.
 • De jeugddienst vraagt advies aan de politie en bezorgt daarna haar eigen advies voor de aanvraag van de speelstraat aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist of de speelstraat mag georganiseerd worden.

Meebrengen

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
 • de ingevulde en ondertekende bewonersenquête.

Bedrag

Het organiseren van een speelstraat is gratis.

Regelgeving

Reglement speelstraat

Cover reglement speelstraat

Contactinformatie