Deze enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. Er wordt onder meer gevraagd naar werk en werk zoeken, studies, werkloosheid en pensioen. De resultaten van de enquête laten toe om internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.
Ook dit jaar zijn opnieuw 20.000 huishoudens willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan de enquête waaronder een aantal Halense gezinnen. De medewerking aan de enquête is erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en is daarom ook verplicht (Koninklijk Besluit van 10 januari 1999, gewijzigd door KB van 25 maart 2016). De antwoorden zullen uiteraard strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld worden en enkel gebruikt worden om statistieken op te maken.

De geselecteerde huishoudens krijgen in de loop van de maand juni een brief van Statbel met alle nodige uitleg.

Terug naar nieuwsoverzicht