* Geschied- en Heemkundige Kring St Jansdal Zelem
- voorzitter: Karel Rymen, Linkhoutsestraat 64 te 3545 Halen
013/44 30 18 en karelrymen@gmail.com
- secretaris: Bart Das, Beekstraat 9A te 3545 Halen
013/46 15 85

De Geschied- en Heemkundige kring “Sint-Jansdal” Zelem heeft als doelstelling het navorsen van het verleden en het heden van het dorp Zelem, het bewaren en in stand houden van waardevolle landschappen, gebouwen en monumenten. Tevens, bewaren en verzamelen zij alle materiaal nodig voor de studie van eigen heem in het documentatiecentrum van de kring, gelegen in het oud-gemeentehuis Dorpstraat 13. Het centrum is vrij toegankelijk iedere 2de zaterdag van de maand en dit van 14.00 uur tot 17.00 uur (niet in juli en augustus). Jaarlijks geeft zij bovendien het jaarboek “Ons Zelems Erfgoed” uit.


* Heemkundige Kring Oppidum Halense
- voorzitter: Ton Moors, Ertsenrijkstraat 50 te 3545 Halen, 013/44 15 60
- secretaris: Karel Verhelst, Marktstraat 8 te 3545 Halen

* Museum Slag der Zilveren Helmen vzw
- Voorzitter: Cornelia Vanluyten, Rotemstraat 14 te 3545 Halen (013/44 10 14 en museum@slagderzilverenhelmen.be)
- Secretaris: Marie-Jeanne Stroobants, Zwarte Duivelsstraat 18 te 3545 Halen (013/44 10 14 en museum@slagderzilverenhelmen.be)
www.slagderzilverenhelmen.be

De vereniging heeft tot doel:
Het bevorderen en organiseren van alle manifestaties geschikt om de herinnering, aan de slag van Halen op 12 augustus 1914, gekend in de streek onder de naam van Slag der Zilveren Helmen te vereeuwigen.
De klassering als oorlogsplaats van de hoeve de “ Ijzerwinning ” op de plaats van de veldslag, evenals van de bestaande monumenten aan te moedigen.
Het organiseren van een permanente tentoonstelling en de ontsluiting van het slagveld, vooral tijdens het herdenkingsweekend, gepaard gaande met toeristische rondritten per treintje en met gids. Het succes van de jaarlijkse wandelingen voor geïnteresseerden van WO I behouden.
Het museum is open van mei tot oktober.

* Reinvoart Museum Loksbergen
- Voorzitter: Leo Vandingenen, Bloemendaalstraat 91 te 3545 Halen (013/44 23 33 en 0495/33 80 87 of leovandingenen47@hotmail.com)
- Secretaris: Claudia Princen, Hagelandstraat 48 te 3545 Halen

De Reinvoart is een vzw die bezig is met eigen schoon van eigen streek te bewaren. Het is een volkskunstkring met een streekmuseum aan verbonden en een volksdansgroep die in binnen- en buitenland optrad. Zij gaan in stoeten mee, vooral in het buitenland .Ook heksenwandelingen stonden op hun palmares.

* Volkskunstkring De Reinvoart Loksbergen
- voorzitter: Leo Vandingenen, Bloemendaalstraat 91 te 3545 Halen, 013/44 23 33 en leovandingenen47@hotmail.com
- secretaris: Jozef Veulemans, Kersbeek-dorp 23B te 3472 Kersbeek, 016/77 92 61 en jef.veulemans@skynet.be

*- Vrienden van het Sint-Jansbergklooster van Zeelhem vzw
- voorzitter/ Henk Vanputten p/a St Jansbergstraat 9 te 3545 Halen
- secretaris: Cyril Rubens, Dorpsstraat 53 te 3545 Halen, 013/44 29 21 en Cyril.rubens@skynet.be
- www.sintjansberg.be (met een link naar vzw Vrienden van het Sint -Jansbergklooster)

Deze vzw heeft tot doel:
Zich inspannen op een historische verantwoorde wijze, voor de vrijwaring, de instandhouding en de restauratie van de gebouwen, park en aanhorigheden en de omwalling van het domein Sint-Jansberg.
De kennis bevorderen van de geschiedenis en de oudheidkunde van het Sint-Jansbergklooster en de heerlijkheid Zelem, alsook van de relaties met kerkelijke en bestuurlijke overheden, in het bijzonder met de graven van Loon, de graven van Oranje-Nassau en de familie Huygens.
De uitstraling van het domein Sint-Jansberg te vergroten door stimulering van publicaties, studies en wetenschap, tentoonstellingen en kunstmanifestaties.
Het regelmatig openstellen van het domein voor het grote publiek, voor wetenschappers, studenten en verenigingen.
Het conserveren van historische artefacten, geschriften, illustraties, e.d., die ter plaatse gevonden zijn of verworven uit eigen middelen, schenkingen of legaten.
Via een ledenblaadje houdt de vzw haar leden op de hoogte over haar activiteiten die plaatshebben in en rondom het klooster. De vzw is vertegenwoordigd in het bestuur van Cartusiana, een netwerk van kartuizerkenners