Femma Halen
-
Contactpersoon: Marijke Severi, Holakenstraat 15, 3545 Halen, benny.vandepoel@skynet.be

Femma, dat zijn in de eerste plaats vrouwen die elkaar ontmoeten in groepen. Creatief, culinair, sportief, informatief, genietend… Voor ieder wat wils. De deuren staan open voor alle vrouwen. Ontmoeting staat centraal. Femma Halen is een vereniging met 80 leden. Ze organiseren een waaier aan activiteiten. In hun activiteiten willen ze het plezier van het leren bijbrengen. Iedereen die met plezier wil koken of creatief aan de slag wil, is bij hen op het juiste adres. In een ontspannen sfeer en onder deskundige begeleiding gaan ze praktisch aan de slag. Zo worden dagelijkse klussen weer prettig.
De vorming is voor iedereen zinvol en toegankelijk: vrouwen en mannen, jong en oud. Zowel de inhoud als de aanpak van deze vorming sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. In ons aanbod spelen ze vlot in op trends maar verliezen ze daarbij de kwaliteit niet uit het oog. Een gedreven equipe lesgevers staat in voor de vorming. Neem eens een kijkje op www.femma.be/halen en ontdek hun activiteiten.

Femma Zelem
- Contactpersoon: Monique Kardolus, Thibautstraat 8, 3545 Zelem, monique.kardolus@telenet.be
- Secretaris: team van 5 personen

Femma is een vereniging van vrouwen, jong en oud, gehuwd of ongehuwd, werkende en niet werkende. Samen doen zij aan sport, creativiteit, koken, lessen over actualiteiten, … Meestal gaat de activiteit ’s avonds door en soms in meerdere sessies (3 à 5 lessen van een 3-tal uren). Er is een startavond, kerst- en lentefeest, allemaal goed gevulde avonden met animatie, eten en ontspanning.

* Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen (K.V.L.V.) afdeling Zelk
-
Voorzitter: Kristel De Coster, Kanonniersstraat 33, 3545 Halen, 0473/746639 of kvlvzelk@gmail.com
- Secretaris: Riet Hollandts, Betserbaan 91, 3545 Halen

Een vereniging van en voor vrouwen die houden van gezelligheid en die de liefde voor ons mooi platteland in hun hart meedragen. Ze organiseren jaarlijks een aantal feestavonden, kook -en crealessen, sportieve activiteiten, een ontspannende wellness-avond en informatie-avonden rond diverse thema’s. Al deze activiteiten worden opgebouwd rond de 6 pijlers van KVLV: leven op het platteland, lekker en gezond eten, zorgzaam samenleven, aanzetten tot creativiteit en kiezen voor gezondheid. De vereniging bestaat uit meer dan 90 leden uit Zelk en omstreken, jong en oud, met uiteenlopende interesses, ambities, beroepen en leefsituaties. Iedereen is welkom!

* Markant vzw afdeling Halen
-
Voorzitter: Marleen Es, Fonteinstraat 8, 3545 Halen, boeketterie.florama@telenet.be
- Secretaris: Nadia Baeten, Zepstraat 46, 3545 Halen, 0496/40 69 31 en nadia.baeten@gmail.com

Markant is zowel op nationaal, regionaal als op lokaal vlak actief. Markant neemt duidelijke standpunten over vrouwenthema’s in en ze vertegenwoordigt haar leden in diverse overlegorganen. Markant is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats en biedt ondernemende vrouwen een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien, nieuwe vaardigheden aan te leren en zich maatschappelijk te engageren. Vrouwen leggen er contacten en wisselen ervaringen uit. Ze bouwen zo aan een relatie- en vriendenkring. Leden zijn welkom in de lokale kern of in specifieke werkingen. Die zijn gebaseerd op bepaalde interesse- en doelgroepen. Markant verwelkomt alle vrouwen: beroepsactief of niet en voor wie openheid en ondernemingszin vanzelfsprekend zijn.

* Vrij en Vrouw Halen
-
Voorzitter: Anita Bullens, Zittaardstraat 9, 3545 Halen, 013/44 23 85 en anita.carol@telenet.be
- Secretaris: Micheline Declerck, Liebroekstraat 8, 3545 Halen, Pamme888@hotmail.com

Vrij en Vrouw is een liberale vrouwenorganisatie. Zij trachten de emancipatie van de vrouw, vanuit een liberaal perspectief, als persoon of in groepsverband te sensibiliseren en dit via concrete sociaal-culturele acties. Zij bieden aan hun leden verscheidene vernieuwende activiteiten en diensten aan. Er wordt ook gewerkt aan educatie, allerlei vormingen en zij streven een maatschappelijk en cultureel engagement na.