De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening geeft formeel advies bij de opmaak van het gemeentelijk structuurplan, bij de opmaak van een gemeentelijk uitvoeringsplan, bij stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen,

De gecoro kan ook op eigen initiatief het stadsbestuur adviseren.