Gemeenteraad keurt ondersteuningsplan goed

14
aug
2020

De gemeenteraad van maandag 10 augustus ging opnieuw door in Rietbron om zo de social distancing te kunnen garanderen.

Een van de opmerkelijkste te bespreken punten was ongetwijfeld het zeer uitgebreide ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan moet Halen helpen om de impact van de coronacrisis op onze samenleving zo goed mogelijk op te vangen door de schade die werd toegebracht aan ons maatschappelijk weefsel zoveel mogelijk te vermijden, in te perken of te herstellen.

Met dit plan beoogt het stadsbestuur op het einde van de coronacrisis een heropleving van Halen. Dit is niet enkel bedoeld voor de eigen organisatie en dienstverlening, maar ook voor de lokale economie, het verenigingsleven en de inwoners.

Doelstellingen

Eerst werd de financiële toestand van de gemeente samen met de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening in kaart gebracht. Er werd een onderzoek gevoerd naar de impact bij de kwetsbare groepen om hen bijkomend te kunnen ondersteunen waar nodig. Verder werd er een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de lokale economie. Ook de balans van de weerslag op het verenigingsleven werd opgemaakt. Zowel de  impact op de interne organisatie, het onderwijs als de opvanginitiatieven werden opgetekend. Ook het aspect van afscheid nemen tijdens deze moeilijke periode wordt mee in het plan opgenomen. Het uiteindelijk doel is om als deze personen en groepen gecombineerd te ondersteunen zonder aan de koopkracht te raken.

Het schepencollege maakte aan de hand hiervan een plan en dit werd in overleg met alle politieke fracties verder uitgewerkt. Op basis van de huidige financiële toestand kan en zal er extra ruimte beschikbaar voor een bedrag van € 200.000 om dit plan inhoudelijk vorm te geven en te realiseren. In totaal zal dan ook € 605.282  in dit herstelplan gestoken worden. Hiervan komt € 218.788 van de Vlaamse en de federale overheid. De stad steekt € 386.494 zelf in dit plan, wat neerkomt op € 40.68 per inwoner.

Aankoopcheque voor elke Halenaar

De stad voorziet een budget van € 99.000 aan lokale aankoopcheques. Dat betekent dat elk gezinshoofd een bon van 15 euro ontvangt. Per bijkomend gezinslid komt daar 5 euro bij. De Halenaars kunnen met deze bon terecht bij de Halense handelaars. Op die manier ondersteunt de stad #kooplokaal en ‘Haal het in Halen’.

 

Contactinformatie