Gezinszorg

Huishoudhulp

Gezinszorg omvat het zorgaanbod dat bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, beperkte schoonmaakhulp en algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding.

Gezinszorg omvat het volgende zorgaanbod:

  • huishoudelijke hulp: maaltijden bereiden, wassen, strijken, zorg voor woon- en leefklimaat, boodschappen doen, ...
  • persoonsverzorging: dagelijks en wekelijks toilet, helpen bij bewegen en verplaatsen, helpen bij eten en drinken, helpen bij het omkleden, helpen bij het naar toilet gaan, ...
  • psychosociale en pedagogische of agogische ondersteuning: aandacht geven, ondersteunen, zorg voor kinderen, ...

Voor het gedeelte "gezinszorg" stuurt de dienst je een verzorgend personeelslid.

Aanvullende thuiszorg

Het takenpakket van de aanvullende thuiszorg omvat de zorg die bestaat uit het aanbieden van schoonmaakhulp (zie poetsdienst met dienstencheques) bij gebruikers die eveneens gebruik maken van de dienst gezinszorg

Voorwaarden

De dienst biedt hulp aan inwoners van Halen en Lummen die door hoge leeftijd, ziekte, beperkte fysische of psychische mogelijkheden of uitzonderlijke sociale of financiële omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Het thuismilieu staat centraal. Samen met de vertrouwde omgeving (partner, familie, vrienden en buren) ondersteunt de dienst de gebruiker om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze hulp kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, derden of andere professionele thuisverzorgers.

Procedure

Alvorens te starten, komt een begeleidend personeelslid op huisbezoek voor een sociaal onderzoek.

Tijdens dit huisbezoek geeft men je de nodige informatie over de dienst en bepaalt men (rekening houdend met o.a. zorgvragen en behoeften) de frequentie van hulp.

 

Bedrag

De dienst berekent de bijdrage per uur op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.

Contactinformatie

Contactpersonen