Halen en Lummen slaan handen in elkaar voor meer fietsveiligheid!

3
feb
2021

De gemeente Lummen en de stad Halen vernieuwen samen de fietspaden en wegverharding van de Vinnehoekstraat (Lummen) en de Mosstraat (Halen). Dit tussen de rotonde aan de Linkhoutstraat/Vinnehoekstraat in Lummen, over de brug van de Demer tot voorbij het Industriepark in Halen, over een afstand van ongeveer één kilometer. 

Door de heraanleg zal er meer meer rijcomfort en veiligheid voor de fietsers langs dit traject gecreëerd worden. Voor de aanleg van deze fietsvriendelijke infrastructuur, die gedeeltelijk deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk, kan een beroep gedaan worden op subsidies van het provinciaal ‘Fietsfonds’.

Er komen enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,75m over het hele tracé van het project, aan beide zijden van de Mosstraat (Halen) en de Vinnehoekstraat (Lummen). Er wordt een beveiligde oversteek voorzien aan het kruispunt met het toeristisch fietspad langs de Demer en ter hoogte van de toegangswegen naar het bedrijventerrein. In de Vinnehoekstraat wordt er een nieuwe wegenisopbouw voorzien, in de Mosstraat wordt enkel de toplaag vernieuwd. Ter hoogte van de brug over de Herk wordt aan beide zijden een vrijliggende fietsbrug aangelegd met een breedte van 3,25m. Ter hoogte van de Demer komen de fietspaden op de bestaande brug en worden deze plaatselijk versmald tot 1,5m. 

Omgevingsvergunning 

Recent werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door het gemeentebestuur van Lummen en het stadsbestuur van Halen. Hiervoor wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentebestuur of kan geraadpleegd worden via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/

Bezwaren of opmerkingen kunnen tot en met 5 maart worden ingediend.

Contactinformatie