Halen heeft een nieuwe kinderburgemeester!

26
nov
2019

Na een hele maand campagne voeren, stonden er op 7 en 8 november de verkiezingen voor de kindergemeenteraad op de agenda. Alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de scholen van Halen, Loksbergen en Zelem mochten hun stem uitbrengen. Op maandag 18 november werden dan de resultaten bekend gemaakt. Alle deelnemers deden het bijzonder goed! De kinderraadsleden uit het vijfde jaar zetelen automatisch een tweede jaar in de kindergemeenteraad. Er was dus een strijd voor de 9 vrije plaatsen. Uiteindelijk werden dit 2 leerlingen uit Loksbergen, 3 uit Zelem en 4 uit Halen.

Installatiekindergemeenteraad

Op maandag 25 november was het dan zover. De nieuwe raadsleden mochten een eerste keer vergaderen. Het belangrijkste agendapunt was ongetwijfeld de verkiezing van de de nieuwe kinderburgemeesteren de schepenen. 

Liam Ruytinx kreeg het meeste voorkeursstemmen en is dus onze nieuwe kinderburgemeester. Hij zal samen met zijn schepenen Xeno Kerkhoven, Kayhan Gürsoy, Jade Porters, Nicolai Vanluyten, Sid Geskens en Rube Reeskens een jaar lang het schepencollege bijstaan! De stad is fier op deze geëngageerde jonge Halenaars die bruisen van de ideeën!

Op het einde van deze eerste kindergemeenteraad volgde de officiële aanstelling door burgemeester Erik Van Roelen en het schepencollege.

Na het officiële gedeelte konden de verkozenen samen met hun ouders, vrienden, familie en leerkrachten klinken op een vruchtbaar jaar.

In de kindergemeenteraad 2019-2020 zetelen nu

  • Basisschool Halen: Elize Vandijck, Kayhan Gürsoy, Liam Ruytinx, Rube Reeskens, Jade Porters, Xeno Kerckhoven en Jens Leys
  • Basisschool Loksbergen: Mathias Roosen, Amber Geeraerts, Yelena Lemmens, Xant Vaes, Nicolai Vanluyten en Nora Zwinnen
  • Basisschool Zelem: Lili Vanlommel, Fenne Steenaerts, Sterre Hoebrekx, Jirre Lieten, Nora Vanderijn, Sid Geskens, Matthias Vanhaeren en Aliano Baeten

Contactinformatie