De nieuwe huisstijl
Waarom een nieuwe huisstijl?
De stad Halen gebruikte tot nu toe het wapenschild als logo. Het gebruik van een wapenschild is een mooie traditie maar toch vonden wij dat het tijd was om Halen in een hedendaags kleedje te steken.
Wij hechten veel belang aan een goede en duidelijke communicatie naar onze inwoners en bezoekers. Onze stad is volop in beweging en wij willen ons profileren als dynamisch en transparant. We hebben nood aan een eigentijdse, herkenbare en typerende huisstijl, die onze stad een eigen identiteit geeft.
Karakter en associaties
Bij de uitwerking van de huisstijl zijn we vertrokken van het imago dat de stad Halen wil uitdragen. Daarnaast diende de uitstraling van het logo eigentijds, stijlvol en eenvoudig zijn. Het imago van een stad vloeit voort uit zijn onderscheidende kenmerken.
Waarmee associëren we Halen het meest?
Zowel in het verleden als vandaag en over heel ons grondgebied bekeken, blijkt dat “water” steeds een belangrijke rol in de geschiedenis en de ontwikkeling van onze stad gespeeld heeft. In 1206 verkreeg Halen stadsrechten onder meer door zijn ligging aan verschillende rivieren (Gete en Velpe). In Loksbergen vinden we heel wat waterbronnen terug. In Zelem stroomt de Zwarte Beek en het ligt gedeeltelijk aan de Demer, waar zich vroeger ook de oude dorpskern bevond. Zelk ligt aan de andere zijde van diezelfde Demer en de Ketelbeek stroomt van de heuvels richting Velpe.
Naast het belang en de voordelen van de rivieren kennen we vanzelfsprekend ook de nadelen en blijft de bestrijding van wateroverlast één van onze belangrijkste aandachtspunten.
Water is onlosmakend verbonden met Halen.
Water als onderscheidend karakter.
De nieuwe huisstijl activeert herkenbaarheid en legt een rechtstreeks verband met de gewenste associaties.
Enerzijds de eigenschappen van water: transparant, zuiverend en verbindend.
En anderzijds “een vloeiend verhaal”, met “vloeiend” in de betekenis van stromend, elegant en dynamisch.
“Verhaal” slaat dan op het verleden van onze stad, onze geschiedenis en de stad waar mensen blijven en hun eigen verhaal schrijven.
Het blauw refereert naar de kleur van water.

Terug naar nieuwsoverzicht