Hoe stem je geldig op papier?

Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van:

  • een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan. Dit wordt ook wel de ‘kopstem’ genoemd. Je stemt op geen enkele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij.
  • een naamstem of meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst als je de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen. Dit zijn de ‘voorkeurstemmen’. Je stemt dus op een of meerdere kandidaten binnen een lijst.
  • een combinatie van lijststem en naamstemmen binnen dezelfde lijst.

Alle stemmen die je uitbrengt moeten binnen dezelfde lijst vallen. Stemmen over verschillende lijsten mag niet.

Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het voornemen om het stembiljet herkenbaar te maken, duidelijk blijkt.

Ongeldig stemmen

De volgende stembiljetten zijn ongeldig:

  • stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of waarop naamstemmen voor kandidaten op verschillende lijsten zijn uitgebracht;
  • stembiljetten waarop je een stem hebt uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten;
  • stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; die binnenin een papier of een voorwerp bevatten; of die u herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een tekst of een doorhaling op aan te brengen;
  • alle andere stembiljetten dan die welke volgens de regelgeving mogen worden gebruikt.

Is het geven van een lijststem hetzelfde als het geven van een voorkeurstem (aan alle kandidaten op de lijst)?

Nee, het speelt geen enkele invloed op het toewijzen van de zetels, wel bij het bepalen van wie verkozen is.

Bij een lijststem is er een bevoordeling van de eerste kandidaten. Bij voorkeurstemmen is er een bevoordeling van de kandidaten waarvoor een stem wordt uitgebracht.

LIJSTSTEM

Als je een lijststem geeft, aanvaard je de volgorde van kandidaten op de lijst. Dat speelt een rol bij de verdeling van de ‘pot’-stemmen.

Alle lijststemmen (een stembiljet met ENKEL een lijststem) belanden in een ‘pot’. Die pot wordt (voor 1/3) verdeeld over de lijst. De verdeling start met kandidaat 1. Die krijgt stemmen uit de pot totdat hij er genoeg heeft om verkozen te zijn. Dan is het de beurt aan kandidaat 2, ... De ‘pot’ is meestal uitgeput bij kandidaat 3.

Een lijststem bevoordeelt dus de eerste(n) die op de lijst staan.

VOORKEURSTEM (NAAMSTEM)

Als je alle kandidaten een voorkeurstem geeft (een naamstem) dan geef je alle kandidaten hetzelfde voordeel.

 

Bron: www.vlaanderenkiest.be

Contactinformatie