Hulp nodig bij het invullen van je belastingsbrief?

3
mei
2022

De medewerkers van FOD Financiën komen op woensdag  15 juni van 9.00 - 12.00 u. en van 13.00 -15.00 u. in de Klapstoel. Zij werken enkel op afspraak. Zo blijft de wachttijd beperkt en kunnen de medewerkers van FOD Financiën rustig jouw aangifte invullen en berekenen. Wil je twee belastingbrieven laten invullen? Dan maak je twee afspraken. Een afspraak maken, kan telefonisch op  013 46 03 78 of dienstencentrum@halen.be 

Wat breng je mee?

Om je belastingaangifte correct in te vullen moet je een aantal documenten meebrengen:

  • Inkomstenfiches (loon/wedde, jaaropgave, pensioen, ziekte – en invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering).
  • Attesten van giften, pensioensparen, dienstencheques.
  • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen.
  • Heb je een hypothecaire lening (aankoop, bouw of verbouwing van je woning)? Denk dan aan de betalingsattesten met vermelding van de betaalde intresten en kapitaalaflossingen in 2021, en eventueel de betaalde premie van de schuldsaldoverzekering.
  • Ook de berekeningsnota (aanslagbiljet) van vorig jaar kan nuttig zijn.

Het is noodzakelijk dat je je identiteitskaart meebrengt en de pincode ervan kent. Ben je gehuwd of woon je wettelijk samen, dan moet je beide identiteitskaarten meebrengen en beide codes kennen.

 

 

Contactinformatie