Huwelijken worden voltrokken in de raadszaal van het gemeentehuis en kunnen plaatsvinden op alle dagen van de week, uitzonderlijk op zon- en feestdagen.
Kostprijs:
- tijdens de kantooruren: gratis
- op werkdagen na de kantooruren: € 30
- op zaterdag: € 50

De datum en het uur wordt samen met de ambtenaar besproken en vastgelegd. Indien er meerdere huwelijken op eenzelfde dag worden voltrokken, wordt er enkel aaneensluitend gehuwd.
Er worden alleen huwelijken voltrokken in het Nederlands. Indien één van beide partners of getuigen deze taal niet spreekt of verstaat, ben je wettelijk verplicht op eigen kosten een beëdigde tolk mee te brengen.