Infopaneel voor infobord

De stad Halen beschikt over infoborden aan de Staatsbaan en Diestersteenweg in Halen, en aan de kerken van Zelem en Loksbergen die gebruikt kunnen worden om promotie te voeren voor een activiteit.

Voorwaarden

De activiteit wordt georganiseerd door het stadsbestuur, een stedelijke adviesraad, een erkende Halense vereniging of een Halense school.

Procedure

  • Vul het bijhorende aanvraagformulier in en bezorg het, minstens 5 werkdagen voor de gewenste startdatum van de aankondiging aan de Cultuurdienst.
  • Bezorg alle nodige info en afbeeldingen aan de Cultuurdienst, zodat zij de lay-out kunnen vezorgen OF zorg zelf voor de lay-out van het paneel en bezorg het als PDF of JPG aan de Cultuurdienst.
  • Na goedkeuring van je aanvraag wordt je infopaneel gedrukt en gratis opgehaald en geplaatst door de Technische Dienst.

Bedrag

Het tarief bedraagt € 25 per paneel, inclusief 21 % btw.
Indien je zelf de lay-out verzorgt krijg je een korting van € 5 per paneel.

Uitzonderingen

Voor aanvragen die niet vallen onder de categorieën die beschreven zijn bij de voorwaarden, kan een aanvraag ingediend worden en zal het college van burgemeester en schepenen een aparte beslissing nemen.

Regelgeving

Reglement infopanelen - gemeentelijke infoborden

Cover reglement infopanelen