Datum: donderdag 24 mei 2018
Uur: van 09.00 u. tot 15.00 u.
Plaats: LDC De Klapstoel, Diestersteenweg 42

Minstens mee te brengen:
- identiteitskaart (zonder identiteitskaart, geen hulp mogelijk!)
- gezinstoestand (trouwboekje)
- aanslagbiljet onroerende voorheffing
- alle loonfiches (ook vakantiegeld)
- bewijs van gestorte levensverzekeringen, pensioensparen, ...
- attest aflossing hypothecaire lening (intrest en kapitaal)
- aanslagbiljet (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)

Meer info: www.fin.belgium.be

Terug naar nieuwsoverzicht