Invullen belastingbrief

13
mei
2019

Op 28 mei komt de FOD Financiën naar LDC De Klapstoel om je belastingbrief in te vullen. Voor het digitaal invullen van je brief gelieve het volgende mee te brengen: 

je bankrekeningnummer, je loonfiches, je ontvangen huurgelden, alimentatie, pensioen, een overzicht van je beroepskosten, fiscale attesten van je woonkrediet en schuld-saldoverzekering, fiscale attesten van groene leningen afgesloten voor energiebesparende uitgaven, attesten van stortingen voor pensioen- of langetermijnsparen, attesten voor kosten van kinderopvang, overzicht van stortingen van PWA- en dienstencheques, fiscale giften > 40 euro, eventuele voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2018. 

Deze dienst is gratis. 

Contactinformatie