Stemrecht voor niet-Belgen

Als buitenlander in België kan je onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan volgende verkiezingen:

 • de gemeenteraadsverkiezingen,
 • de Europese verkiezingen, als je de nationaliteit hebt van één van de landen van de Europese Unie:
  • ofwel stem je in je land van herkomst,
  • ofwel schrijf je je in op de kiezerlijst van je gemeente (je mag dan enkel stemmen op de Belgische lijsten).

EU-burgers zijn onderdanen van de volgende 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Portugal, Griekenland, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta en Kroatië.

Voorwaarden 

Wil je als buitenlander deelnemen aan bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • je moet ingeschreven zijn:
  • in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (jouw hoofdverblijfplaats),
  • en op de kiezerslijst.

Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.

Hoe schrijf je je in als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je het aanvraagformulier C1 invullen en tijdig indienen. Voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 moet je ten laatste op donderdag 28 februari 2019 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

De inschrijving blijft geldig voor de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wens je niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer. 

Contactinformatie