Klusdienst

Het OCMW heeft 1 klusjesman in dienst, die bij inwoners van Halen klusjes van allerlei aard opknapt, zoals het omspitten van de tuin (max. 1 are), het scheren van hagen, onkruid wieden, snoeien, het verven van ramen, deuren, plafond, uitvoeren van kleine herstellingen, …

Tuinieren

Voorwaarden

De klusdienst is bedoeld voor inwoners van Halen die:

  • minimum 65 jaar zijn (afwijking mogelijk mits goedkeuring van het bijzonder comité voor de sociale dienst),
  • om fysische, psychische of sociale reden niet meer in staat zijn om de aangevraagde klus zelf uit te voeren,
  • eigenaar/huurder zijn van en wonen in de woning waarin of waarrond de klus uitgevoerd moet worden.

Procedure

  • Je doet je aanvraag via de coördinator van de klusdienst.
  • Bij de eerste aanvraag komt de coördinator op huisbezoek, geeft jou de nodige uitleg en maakt het dossier klaar.
  • Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je voldoet aan de voorwaarden om beroep te kunnen doen op de klusdienst.
  • Je krijgt een schriftelijk bericht als je aanvraag is goedgekeurd en de dienst zet de klus op de wachtlijst.
  • Zodra je klus in de wekelijkse werkplanning is opgenomen verwittigt de coördinator je telefonisch of je krijgt een bezoekje van de klusjesman om aan te kondigen dat hij de klus komt uitvoeren zodat je het juiste materiaal kan voorzien.
  • Bij de aanvraag voor een volgende klus mag je bellen, mailen of langsgaan bij de coördinator. De coördinator zal dan de klus, net zoals bij de eerste aanvraag, inplannen.

Bedrag

De bijdrage voor de klusjesdienst wordt berekend op basis van het inkomen, met een minimum bijdrage van € 10 per uur. Afwijkingen hierop zijn enkel mogelijk na sociaal onderzoek door de maatschappelijk assistent.
Welke inkomsten het OCMW in aanmerking neemt voor de bijdragebepaling kan je lezen in het reglement.

Regelgeving

Reglement klusdienst

Cover reglement klusdienst

Contactinformatie

Contactpersonen