landbouwDe hoogwaardige landbouwgebieden zijn gesitueerd op de zandleembodems in het zuiden van Halen. De valleigebieden zijn voornamelijk in gebruik als weiland. In de open ruimtes tussen de valleien nemen laagstamaanplantingen, maïs en graangewassen de grootste oppervlakte in. Vooral in het meest zuidelijke deel van de gemeente Halen nemen laagstamaanplantingen de grootste oppervlakte in beslag.