Maatregelen vogelgriep

23
jun
2022

Op 22 juni 2022 werd een nieuwe besmetting van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw. Rond deze besmetting worden een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. Een groot deel van grondgebied Halen valt in de bewakingszone. In deze zone zijn specifieke bestrijdingsmaatregelen voor alle houders van kracht. 

1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze
worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een
zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden
of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om
eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden.
Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt
gehouden wordt.
5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en
andere vogels zijn verboden.
6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee
of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/
contact/lce/).

Voor commerciële en geregistreerde inrichtingen zijn er nog bijkomende maatregelen. Deze kan je raadplegen via https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/1715557-maatregelen_bewakingszone-v2-20220502-nl.pdf

Deze instructies zijn voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 22.06.2022

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Contactinformatie