Meer subsidies voor de verenigingen!

21
aug
2020

Dit zeer uitgebreide ondersteuningsplan dat tot stand kwam door een samenwerking van alle politieke partijen moet Halen helpen om de impact van de coronacrisis op onze maatschappij zo goed mogelijk op te vangen. Een heel belangrijk aspect van de Halense samenleving is het levendige verenigingsleven. Daarom ontving elke vereniging een bevraging om zo de impact mee in kaart te brengen. De stad ontving veel respons en uit de antwoorden bleek vooral een grote diversiteit in beleving.

Voor sommige verenigingen was de financiële impact beperkt, voor andere was deze heel groot. Sommige konden hun jaarlijkse activiteit niet organiseren en zagen zo ook hun éénmalige inkomsten verloren gaan. Andere hadden geluk dat ze nog net iets georganiseerd hadden. Sommige verenigingen hebben doorlopende vaste kosten, andere dan weer niet.

Verdeling van subsidies al in september

Aangezien het bovendien onvoorspelbaar is hoe lang deze situatie nog gaat duren,  koos het stadsbestuur ervoor een uniform en overkoepelend subsidiesysteem op te zetten voor 2020, los van de al dan niet georganiseerde activiteiten dit jaar. Er wordt vertrokken van de subsidies die in 2019 werden uitgekeerd. Dat betekent dus dat de subsidies die in 2020 voorzien werden in dezelfde verhouding als deze van 2019 worden uitgekeerd.

  • Verenigingen die geen subsidie aanvroegen of kregen in 2019, krijgen in 2020 toch een minimumbedrag.
  • De subsidie die de stad van het Vlaamse noodfonds ontving voor jeugd, sport en cultuur wordt verdeeld onder alle verenigingen in eenzelfde verhouding als de subsidies van 2019.
  • De stad Halen doet bijkomend een inspanning om € 50.000 aan deze subsidie toe te voegen.
    • Elke vereniging krijgt een waardebon van € 100 om facturen van stad of AGB Halen te betalen (huur zalen, huur uitleenmateriaal, kopieën,…).
    • Vereniging met eigen lokalen krijgen een compensatie van € 1.000 voor hun vaste kosten.
    • Het resterende bedrag wordt verder verdeeld onder de verenigingen in dezelfde verhouding als hierboven beschreven.

Dit betekent dat de stad Halen € 185.767 aan haar verenigingen uitkeert. Hiervan komt € 92.410 van Vlaanderen en € 93.357 uit de stadskas.

Op deze manier tracht het stadsbestuur elke vereniging de nodige financiële ondersteuning te geven. Deze subsidie zal uitzonderlijk reeds begin september uitbetaald worden in plaats van in december.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat niet alle leed met deze subsidie opgelost is. We hopen echter dat deze steun een motivatie kan betekenen om de komende maanden nog te blijven doorzetten om met z’n allen samen dit virus verder te bestrijden en er zo voor te zorgen dat onze verenigingen kunnen blijven bestaan. 

Contactinformatie