voor volgende milieuklachten kan je bij ons terecht :

- sluikstorten
- sluikstoken
- afvalophaling
- ratten
- hinder door andere dieren
- geurhinder
- lawaaihinder
- verontreiniging grondwater en bodem
- verontreiniging waterlopen en riolering
- illegale kappingen
- hinder van bedrijven
- …

neem contact op met de milieudienst:
013/61 81 24
milieudienst@halen.be of duurzaamheidsambtenaar@halen.be

voor dringende zaken na de kantooruren kan u altijd terecht bij de politie:
013/61 99 24

hinder door stoken?

hinder door geluidsoverlast?