De milieuraad

In de milieuraad zetelen vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, een afgevaardigde van de landbouwraad en vertegenwoordigers van de deelgemeenten.

- In eerste instantie heeft de milieuraad een adviserende taak:
de raad brengt advies uit over het gemeentelijk milieujaarprogramma, het gemeentelijk milieubeleidsplan en over alle uitvoeringsplannen van acties uit het GNOP
- Daarnaast kan de milieuraad om advies gevraagd worden over gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit.
- De milieuraad is een forum waar informatie wordt doorgegeven en waar wordt gediscussieerd over het milieu- en natuurbeleid binnen de stad.
- Vanuit de milieuraad worden ook acties zoals de jaarlijkse zwerfvuilactie ondersteund.

In 2007 werd nieuwe milieuadviesraad samengesteld voor een periode van 6 jaar. Deze leden zijn stemgerechtigd. De schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar maken deel uit van de milieuadviesraad maar zijn niet stemgerechtigd.

De milieuadviesraad van Halen komt gemiddeld vijf keer per jaar samen. Jaarlijks wordt er ook een open milieuraad gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Het wordt steevast gekoppeld aan een interessante natuurwandeling in de gemeente en een toelichting van het jaarverslag tussen pot en pint.