Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersdienst die beroep doet op actieve vrijwilligers voor het vervoer van minder mobiele personen; senioren en personen met een handicap. De dienst wordt door het OCMW georganiseerd in samenwerking met Taxistop.

Je kan, met je lidkaart, van maandag tot en met vrijdag beroep doen op de MMC voor bijvoorbeeld een ziekenbezoek, een doktersconsultatie, opname in een ziekenhuis, afhalen na een ziekenhuisverblijf, kiné, familiebezoek, boodschappen, ...

Logo Minder Mobielen Centrale

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op de MMC:

 • ben je één van volgende:
  • 65 jaar of ouder,
  • een persoon met een handicap,
  • een persoon die wegens omstandigheden vervoersmoeilijkheden heeft (medische redenen),
 • ben je woonachtig in Halen,
 • is je inkomen maximum gelijk aan 2 x het bedrag van het leefloon,
 • is er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden of niet toegankelijk.

Procedure

 • Vraag je lidkaart aan bij de coördinator van de Minder Mobielen Centrale.
 • Je vraagt minimum 2 werkdagen op voorhand een rit aan bij het OCMW, tijdens de openingsuren.
 • De chauffeur pikt je op en spreekt samen met jou af of hij dient te wachten bij je aankomst of niet.

Bedrag

Met lidkaart:

 • € 10 per jaar of € 5 van juli t.e.m. december voor een alleenstaande
 • € 15 per jaar of € 7,5 van juli t.e.m. december voor een koppel
 • € 0,33 per gereden km, met een minimumbedrag van € 2,5 per rit
 • de eventuele parkeerkosten.

Regelgeving

Reglement Minder Mobielen Centrale

Cover reglement Minder Mobielen Centrale

Contactinformatie

Contactpersonen