Toekenning van de Belgische nationaliteit
De Belgische nationaliteit wordt “toegekend” van rechtswege of ingevolge een verklaring van één of beide ouders of één of beide adoptanten.
De Belgische nationaliteit wordt meestal “toegekend” aan personen jonger dan 18 jaar en dit op grond van:
• Adoptie
• Nationaliteit van de moeder
• Geboorte in België

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit
Belanghebbende zelf stelt een vrijwillige handeling. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit heeft meestal betrekking op personen ouder van 18 jaar. Dit kan door:
• Nationaliteitsverklaring
• Nationaliteitskeuze
• Bezit van staat van Belg
• Naturalisatie
Meer inlichtingen krijg je bij de dienst burgerlijke stand