Vastgoedinformatie

Bij elke verkoop van een onroerend goed kan je bij de dienst Omgeving de uitgebreide stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie) opvragen van het betrokken onroerend goed.

Hierin wordt een overzicht gegeven van:

  • plannen
  • vergunningen
  • huisvesting, grond- en pandenbeleid en economie
  • beschermingstoestand,
  • ...

die voor het perceel gelden.

Procedure

  • Je dient een schriftelijke aanvraag in, via een standaarddocument met verschillende luiken die door de desbetreffende diensten (dienst Omgeving, Milieudienst, dienst Financiën, …) worden ingevuld.
  • De gevraagde inlichtingen worden je binnen de 30 dagen per post overgemaakt.
  • De facturatie gebeurt na het verstrekken van de informatie.

Bedrag

Het document stedenbouwkundige inlichtingen kost € 50 per kadastraal perceel (of bundel).

Voor kadastrale percelen die aan elkaar grenzen betaal je dus in principe slechts 1 x € 50 euro.

Contactinformatie