Sociale dienst
Op de Sociale Dienst kan u terecht voor:
- Problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen
- Problemen van financiële aard
bv.aanvragen van leefloon, financiële steun, tussenkomst in de plaatsingskosten rustoord,....
- Informatie omtrent sociale wetgeving zoals pensioenen, kinderbijslagen, werkloosheid,.... en omtrent tegemoetkomingen waarop u gerechtigd kan zijn zoals tegemoetkomingen mindervalide, sociaal telefoontarief, vermindering kabeldistributie, specifiek sociaal tarief elektriciteit, speciale parkeerkaart,....
- De sociale dienst doet tevens de nodige aanvragen om de hulpverlener deze voordelen te verschaffen.
- Inlichtingen en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten, bemiddeling bij plaatsing in rustoord enz.

http://www.desocialekaart.be

Openingsuren.
Halen, Sportlaan 2B
   maandag 17h-19h              
013/461517                 dinsdag 9h-12h
                                  donderdag 9h-12h
                                  vrijdag 9h-12h
Dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 8h30-12h en van 13h-16h (maandag tot 19h, vrijdag tot 12h)

Vanaf 1/9/2017 zijn er geen spreekuren meer in de deelgemeenten Loksbergen en Zelemvoor meer info kan u steeds terecht bij OCMW Halen 013/461517