Omgeving - Subsidies

Nieuwbouwpremies

Als je een nieuwe woning wil bouwen, dan moet die woning zo energiezuinig zijn dat ze voldoet aan de wettelijke energienorm (het E-peil). Is het toegekende E-peil van jouw woning aanzienlijk lager dan de norm, dan:

  • krijg je automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing;
  • kan je, onder bepaalde voorwaarden, ook nog een premie van de netbeheerder krijgen.

VLAAMSE OVERHEID

Verzekering gewaarborgd wonen
Voor de bouw van jouw woning ben je waarschijnlijk een hypothecaire lening aangegaan. Maar wat als je plots arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt? In dat geval is de ‘verzekering gewaarborgd wonen’ van de Vlaamse overheid interessant. Met die verzekering wordt jouw lening tijdelijk afbetaald.

NETBEHEERDER

Premie voor een warmtepomp
Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Premie voor een zonneboiler
Met een zonneboiler kan je eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Renovatiepremies

Ga je jouw woning renoveren of verbouwen? Dan kom je misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of je in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

Op de website premiezoeker.be krijg je het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die je kan krijgen voor de werken die je wil uitvoeren. Hier zetten we de belangrijkste even op een rijtje.

VLAAMSE OVERHEID

Vlaamse verbeteringspremie
Deze premie is opgegaan in de renovatiepremie. De huidige verbeteringspremie kon aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. 

Vlaamse aanpassingspremie
De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je vb. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Vlaamse renovatiepremie
Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

STADSBESTUUR HALEN

Subsidie duurzame ontwikkeling en klimaat
Als je als particulier, vereniging of school een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling en de uitvoering van het klimaatplan van de stad Halen, dan kan je een aanvraag voor een subsidie indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

NETBEHEERDER

Premie voor superisolerend glas
De premie voor superisolerend glas geldt voor de installatie van isolerend glas en raamprofielen.

Premie hoogrendementsglas
Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen van jouw netbeheerder. Je moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Totaalrenovatiebonus (BENO-Pas)
Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten
Als je jouw woning energiezuinig wil maken, kan je samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach),die een groot deel van jouw taken zal overnemen zodat je zelf minder moet doen.

Premie voor vloerisolatie en kelderisolatie
Je kan van de netbeheerder een premie krijgen, als je in jouw woning of appartement door een aannemer vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of isolatie laat plaatsen op het plafond van een kelder.

Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement
Als je een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kan je daarvoor een premie krijgen van jouw netbeheerder. Je kan de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen. De premie is geldig voor dakisolatie OF voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kan je alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.

Premie voor een warmtepomp
Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Premie voor een zonneboiler
Met een zonneboiler kan je eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Premie voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde
Als je de buitenmuren van jouw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, kan je daarvoor een premie krijgen van jouw netbeheerder. Deze premie geldt alleen voor de isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur.

Premie voor na-isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde
Als je een buitenmuur van jouw woning of appartement laat isoleren langs de binnenzijde, dan kan je daarvoor een premie krijgen van jouw netbeheerder.

Premie spouwmuurisolatie
Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als je een spouwmuur van jouw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, krijg je van jouw netbeheerder een premie.