Wij werken aan de uitbouw van een samenhangend gemeentelijk ontwikkelingsbeleid, zowel in zijn concrete directe doelstellingen als in verband met een visie op lange termijn.

Sensibiliseren

De bevolking informeren over, sensibiliseren en motiveren voor de Noord-Zuidtemathiek en het Noord-Zuidbeleid.
De stad heeft een voorbeeldfunctie en heeft dan ook als opdracht de inwoners te informeren en te sensibiliseren door informatie en concrete projecten.
De manier om deze visie te realiseren kan op diverse manieren b.v. verspreiden van affiches, concrete projecten i.s.m. de scholen, jeugdbewegingen, verenigingen.

Kiezen voor eerlijke handel
Beroep doen op bedrijven die respect opbrengen voor de sociale en duurzame ontwikkeling van de ontwikkelingslanden.
Kiezen voor eerlijke handel is meewerken aan duurzame ontwikkeling in het zuiden. B.v. catering met producten van de wereldwinkel, deelname aan de schone-kleren campagne, gebruik van hout dat volgens de principes van duurzaam bosbeheer werd ontgonnen en met aandacht voor de rechten van de lokale bevolking.

Ecologische voetafdruk
Sensibilisering omtrent rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen linken aan de internationale dimensie. De manier waarop we ons verplaatsen, onze eetgewoonten en woonbehoeften hebben immers niet alleen een lokale maar veeleer een internationale impact.

Naast de bewustmaking van de plaatselijke bevolking en de educatieve initiatieven in de gemeente Halen, is de doelstelling van dit reglement de ondersteuning van Halense ontwikkelingswerkers/sters die werken voor of rond projecten in het Zuiden of andere ontwikkelingslocaties.

Interculturele ontmoetingen
Men werkt aan een beleid om contacten tussen verschillende culturen te bevorderen.
Het betekent dat de kennis en vakbekwaamheid die in onze maatschappij aanwezig is en die de fundamenten zijn van onze eigen ontwikkeling en welvaart worden gedeeld met de partners in het zuiden.
Om het beleid (h)erkenning te geven kan er een samenwerkingsverband aangegaan worden met een stad in het zuiden