Onze 'Klapbus' is in de running voor de prijs 'Prima Plattelandsproject 2021'!

De afdeling welzijn diende het project 'De buurtbus', bij ons beter bekend als de Klapbus,  bij het Vlaams Ruraal Netwerk in om deel te nemen aan de wedstrijd 'Prima Plattelandsproject 2021!'

Na screening van de projecten zal de experten-jury uiteindelijk één winnaar per thema aanduiden. De jury beoordeelt de projecten op basis van uitzonderlijk belang, verdienste, maar ook hefboomfunctie en/of vernieuwend karakter. 

Maar er is meer! Naast de winnaars die door de experten-jury gekozen zijn, zal er ook een publiekswinnaar zijn.  Stemmen op je favoriete kandidaturen kan via deze link naar de online stemming! Stemmen kan tot en met 19 november 2021. 

 

Een beetje achtergrond bij het project

De hoofddoelstelling van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Klapstoel is om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Daarnaast willen ze de vereenzaming tegengaan, en tegelijkertijd een sociaal netwerk creëren en onderhouden voor alle inwoners die dit nodig hebben.

De stad Halen bestaat uit verschillende dorpskernen. De Klapstoel stelde vast dat ze voornamelijk de mensen uit de nabije buurt bereikten en daarnaast een eerder beperkt aantal mensen die nog mobiel genoeg zijn om in het LDC te geraken. Er deed zich dus een mobiliteitsprobleem voor. Vooral voor senioren is dit een probleem. Zo moeten ze steeds beroep doen op hun kinderen of op de Minder Mobielen Centrale voor dringende boodschappen en medische zorgen, waardoor ze hun zelfstandigheid verliezen. 

In hun zoektocht naar een oplossing merkte LCD De Klapstoel dat buren een belangrijke schakel zijn om vereenzaming te voorkomen. Ze wilden de solidariteit tussen buren stimuleren door naar wijken te trekken, en zowel ontmoeting als dienstverlening aan te bieden.

Uit dit idee ontstond De Buurtbus, die wordt ingezet als hefboomfunctie voor de reeds bestaande opdrachten van het LDC. Het is een project dat zorgt voor ontmoeting in de verschillende buurten, maar ook de mobiliteit van en naar het LDC versterkt. De Buurtbus is vooral een gezellige ontmoetingsplek waar inwoners een luisterend oor vinden. Bij een lekkere tas koffie kunnen buren praten over hun buurt en wat hen bezig houdt. 

De Buurtbus heeft ook een informatiehoek waar inwoners een aanbod vinden aan LCD-activiteiten en alle andere mogelijke dienstverleningen in Halen. Verder is er ook een ‘bibkoffer’ waaruit ze een boek kunnen lezen, maar ook hun bloeddruk kunnen laten meten, gratis cultuurcheques verkrijgen of vuil-, PMD- en groenzakken kopen. Iedereen kan er terecht.

Dankzij dit project is de leefbaarheid in de dorpen gestegen. De dienstverlening van het lokaal bestuur voor de bewoners is laagdrempeliger geworden.  Daarnaast organiseren ze ook vervoer voor de minder mobiele inwoners, waardoor ook zij kunnen deelnemen aan activiteiten van het dienstencentrum. 

Het is een mooi project in groei. In de buurten waar de Buurtbus langsrijdt, is de samenhang tussen de bewoners toegenomen. Burenhulp wordt gestimuleerd en bewoners worden gemotiveerd om meer initiatief te nemen met betrekking tot activiteiten in hun buurt.

 

Contactinformatie