Stadsbestuur Halen 
OPENBAAR ONDERZOEK

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door EDF Luminus


Referentie omgevingsloket:

OMV_2017009524

Referentie gemeente:

2017/00001/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Windturbineproject Halen

Projectnaam gemeente:

Windturbineproject Halen

Ligging:

Afdeling 71020, sectie A, perceel 507B, 508, 510, 514, 516, 551F, 551G, 552, 553, 554, 555.

Contactpersoon:

Jan Vanhove, Ronnie WuestenbergsHet bestuur van Halen deelt mee dat door EDF Luminus, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie A, perceel 507B, 508, 510, 514, 516, 551F, 551G, 552, 553, 554, 555.

Het betreft een aanvraag tot windturbineproject halen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: (12.2.2°, 20.1.6.1°c)
 
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24-10-2018 tot en met 23-11-2018.

 
Reden openbaar onderzoek:
Toepassing van een administratieve lus, conform artikel 13 van het omgevingsvergunningendecreet, waarbij een nieuw openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, en een tweede advies aan de gewestelijke omgevingsvergunningencommissie wordt gevraagd.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
24-10-2018, Halen 


algemeen directeur                                                                          burgemeester 
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door Joost Bronckaerts


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018094196

Referentie gemeente:

2018/00072/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

bestaande eengezinswoning verbouwen tot eengezinswoning met B&B

Projectnaam gemeente:

bestaande eengezinswoning verbouwen tot eengezinswoning met B&B

Ligging:

Rozenstraat 3 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie A, perceel 396H, 397H, 398B, 402C

Contactpersoon:

Jan Vanhove


Het bestuur van Halen deelt mee dat door de heer Joost Bronckaerts, Rozenstraat 3 te 3545 Halen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Rozenstraat 3 te 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie A, perceel 396H, 397H, 398B, 402C.

Het betreft een aanvraag tot bestaande eengezinswoning verbouwen tot eengezinswoning met b&b.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15-10-2018 tot en met 14-11-2018.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
15-10-2018, Halen 
algemeen directeur                                                                          burgemeester 
  
  
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door Nele Daems


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018095315

Referentie gemeente:

2018/00070/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Herbouwen op gewijzigde locatie van stal

Projectnaam gemeente:

Herbouwen op gewijzigde locatie van stal

Ligging:

Oude Leuvensebaan 21 te 3545 Halen
Afdeling 71422, sectie B, perceel 341G, 343K

Contactpersoon:

Jan Vanhove

Het bestuur van Halen deelt mee dat door mevrouw Nele Daems, Oude Leuvensebaan 21 te 3545 Halen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Oude Leuvensebaan 21 te 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71422, sectie B, perceel 341G, 343K.

Het betreft een aanvraag tot herbouwen op gewijzigde locatie van stal.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12-10-2018 tot en met 11-11-2018.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
12-10-2018, Halen 
algemeen directeur                                                                          burgemeester 
  
  
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door Christiane De Decker


Referentie omgevingsloket:

OMV_2017010122

Referentie gemeente:

2018/00082/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

21.971-H-de-S/Halen/Lummen-Vroentestr(CDD/MVC/CB)

Projectnaam gemeente:

21.971-H-de-S/Halen/Lummen-Vroentestr(CDD/MVC/CB)

Ligging:

Mosstraat 50, Winningweg 20 te 3545 Halen
Afdeling 71012, sectie A, perceel 11_, 12A, 12C, 12D, 135_, 22F, 331A, 73A, 73B, 73C, 73D, 82G, 85DAfdeling 71020, sectie B, perceel 1L, 50A, 58FAfdeling 71035, sectie A, perceel 126C, 127B, 128F, 128G, 128H, 131AAfdeling 71051, sectie D, perceel 1/2_, 1/3_, 1A, 2_, 7

Contactpersoon:

Jan Vanhove

   
Het bestuur van Halen deelt mee dat door
mevrouw Christiane De Decker, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Mosstraat 50, Winningweg 20 te 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71012, sectie A, perceel 11_, 12A, 12C, 12D, 135_, 22F, 331A, 73A, 73B, 73C, 73D, 82G, 85DAfdeling 71020, sectie B, perceel 1L, 50A, 58FAfdeling 71035, sectie A, perceel 126C, 127B, 128F, 128G, 128H, 131AAfdeling 71051, sectie D, perceel 1/2_, 1/3_, 1A, 2_, 7_

Het betreft een aanvraag tot 21.971-h-de-s/halen/lummen-vroentestr(cdd/mvc/cb).
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°b)2°.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11-10-2018 tot en met 10-11-2018.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
11-10-2018, Halen 
algemeen directeur                                                                          burgemeester   
  
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door Rudi De Winter


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018088037

Referentie gemeente:

2018/00064/VW

Projectnaam omgevingsloket: 

Loksbergenstraat, Halen

Projectnaam gemeente:

Loksbergenstraat, Halen

Ligging:

Afdeling 71422, sectie B, perceel 625V


Het bestuur van Halen deelt mee dat door de heer Rudi De Winter, Halensebaan 68 te 3290 Diest een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Loksbergenstraatte 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71422, sectie B, perceel 625V.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04-10-2018 tot en met 03-11-2018.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
04-10-2018, Halen 
algemeen directeur                                                                          burgemeester 
  
  
I. Vrancken                                                                                         E. Van Roelen